Årsoppgjør

Kom i gang med Maestro Årsoppgjør - grunnkurs

Et nybegynnerkurs med en dags varighet som går systematisk gjennom programmet med utgangspunkt i grunnleggende funksjonalitet, men også hva som kan være den mest fornuftige og effektive arbeidsmetoden gjennom årsoppgjøret.

Kurset gir:

* En innføring i Maestro

* Årsoppgjørets 3 faser

* En rød tråd – flyten i årsoppgjør

* En anbefalt arbeidsrekkefølge

* Ingen cases

Kurset passer for

 • Nye brukere av programmet
 • Nyutdannede regnskapsførere/revisorer
 • De som kommer fra andre årsoppgjørsprogrammer, er nye i Maestro og trenger en gjennomgang av funksjonaliteten

Oppdateringspoeng

Kurset gir følgende oppdateringspoeng i forhold til autorisasjonen som regnskapsfører/revisor:

 • 4 t Annet
 • 1 t Skatt
 • 1 t Regnskap/Årsoppgjør/Finansregnskap

Dersom du tar flere kurs i Maestro Årsoppgjør, vil du få 10 % rabatt pr. kurs.

Det er for tiden ingen tilgjengelige kurs, men registrer deg her så tar vi kontakt når vi har nye kurs tilgjengelig.

Årsoppgjør i praksis - 2 dagers kurs

Et praktisk rettet kurs over to dager som går gjennom oppbyggingen av et årsoppgjør med fokus på en logisk gjennomføring fra a til å, og å utnytte systemet og dets funksjoner og finesser. I den praktiske gjennomgangen vil sentrale regnskaps- og skatteregler bli belyst, slik at man ser hvordan faget henger sammen med systemet og utarbeidelse av årsoppgjør.

* Årsoppgjørcase, der man lager et helt årsoppgjør basert på fjorårets årsoppgjør

* Man jobber seg gjennom årsoppgjøret steg for steg

* Ser på ligningspapirer og koblinger

* Gjennomgang av de mest sentrale ligningspapirene

* Lærer seg å utnytte systemet og alle funksjoner i årsoppgjørprogrammet

Kurset passer for

 • Nye brukere av programmet, og som ønsker å få en praktisk veiledning i systemet
 • Nyutdannede regnskapsførere/revisorer, som trenger å få praktisk læring ved bruk av systemet
 • De som har laget årsoppgjør i Maestro tidligere, men synes det er vanskelig å få oversikten og en god flyt i årsoppgjørsarbeidet.

Oppdateringspoeng

Kurset gir følgende oppdateringspoeng i forhold til autorisasjonen som regnskapsfører/revisor:

 • 4 t Annet
 • 4 t Skatt
 • 4 t Regnskap/Årsoppgjør/Finansregnskap

Dersom du tar flere kurs i Maestro Årsoppgjør, vil du få 10 % rabatt pr. kurs.

Det er for tiden ingen tilgjengelige kurs, men registrer deg her så tar vi kontakt når vi har nye kurs tilgjengelig.

Videregående kurs – nyheter og funksjonalitet

Det blir fokusert på tekniske endringer i årets programversjon, samt på endringer i skatte- og regnskapsregler, og hvordan dette kommer til uttrykk i årets versjon av Maestro Årsoppgjør.

* Nyheter – både faglig og funksjonalitet

* Eksempel-basert

* Fokus på sentrale områder i Maestro for nytt år

* Ingen gjennomgang av grunnleggende funksjoner - forutsettes kjent når man har utarbeidet årsoppgjør i Maestro tidligere årKurset passer for

 • De som rimelig godt kjent med systemet, men har behov for litt mer «kjøtt på beinet»
 • De som ønsker en oppdatering/oppfriskning fra årsoppgjøret i fjor, samt å lære noe nytt – både teknisk og faglig
 • De som ønsker en «flying start» på nytt årsoppgjør, fordi det er ett år siden sist.
 • Regnskapsførere/Revisorer/økonomer med mye erfaring fra årsoppgjør i andre systemer.

Oppdateringspoeng

Kurset gir følgende oppdateringspoeng i forhold til autorisasjonen som regnskapsfører/revisor:

 • 3 t Annet
 • 1,5 t Skatt
 • 1,5 t Regnskap/Årsoppgjør/Finansregnskap

Dersom du tar flere kurs i Maestro Årsoppgjør, vil du få 10 % rabatt pr. kurs.

Det er for tiden ingen tilgjengelige kurs, men registrer deg her så tar vi kontakt når vi har nye kurs tilgjengelig.

Dypdykk i Maestro - Fordypningskurs

Kurset er et dagskurs og er tenkt å gi en dypere forståelse av bruk og funksjonalitet når det gjelder flere temaer i systemet. Hovedtemaer som blir tatt opp er blant annet offentlig regnskapsmodul med noter i årsoppgjøret og endringer av layout av rapporter i rapportgeneratoren. I tillegg vil også temaer som elektronisk signering, kontantstrømanalyse mv bli tatt opp.

* Vi vil se hvordan man kan utnytte automatikken i systemet og lage egne notemaler ved utarbeidelse av noter til offentlig regnskap

* Gjennomgang av andre deler av offentlig regnskap, som enkle endringer av rapporter, oppbyggingen for innsendelse til Altinn og hvordan elektronisk signatur Signant kan benyttes.

* Kurset har fokus på en detaljert gjennomgang av oppbyggingen av disse temaene, og vil ha enkelte praktiske case/visninger for å få bedre kunnskap om disse delene av Maestro Årsoppgjør.

Kurset passer for

 • de som har brukt Maestro Årsoppgjør i flere år, og som ønsker mer ”kjøtt på beinet” når det gjelder disse temaene
 • de som ønsker mer trygghet i å endre rapporter, lage noter og utarbeide dokumenter i årsoppgjøret

Oppdateringspoeng

Kurset gir følgende oppdateringspoeng i forhold til autorisasjonen som regnskapsfører/revisor:

 • 4 t Annet
 • 1 t Skatt
 • 1 t Regnskap/Årsoppgjør/Finansregnskap

Dersom du tar flere kurs i Maestro Årsoppgjør, vil du få 10 % rabatt pr. kurs.

Det er for tiden ingen tilgjengelige kurs, men registrer deg her så tar vi kontakt når vi har nye kurs tilgjengelig.

Avstemming

3-timers kurs for Maestro-modulen Avstemming. Kurset gir en gjennomgang og oversikt over avstemmingsmodulen i Maestro, samt en delvis praktisk vinkling av bruken av systemet. Kurset viser også hvordan systemet kan benyttes sammen med andre systemer som for eksempel Altinn og bank.

Kurset gir:

* en effektiv innføring i hvordan avstemmings-modulen fungerer

* en gjennomgang av fleksibiliteten som finnes for valg av avstemmingsmetode

* en visning av avstemming mot eksterne/interne dokumenter og hvordan automatisk avstemming mot moduler i Maestro fungerer

Kurset passer for

 • De som har erfaring fra Maestro årsoppgjør, og som ønsker å effektivisere/samle mer av årsoppgjørsarbeidet i ett system
 • De som vurderer å benytte Maestro Avstemming istedenfor andre systemer.

Oppdateringspoeng

Kurset gir følgende oppdateringspoeng i forhold til autorisasjonen som regnskapsfører/revisor:

 • 2 t Regnskap/Årsoppgjør/Finansregnskap
 • 1 t Annet

Dersom du tar flere kurs i Maestro Årsoppgjør, vil du få 10 % rabatt pr. kurs.

Det er for tiden ingen tilgjengelige kurs, men registrer deg her så tar vi kontakt når vi har nye kurs tilgjengelig.

Maestro for de over 60 – oppfriskningskurs med fokus på system og funksjoner

Kurset er lagt opp som et dagskurs, med fokus på system og funksjoner for de godt voksne og erfarne, som kan faget til fingerspissen, men kanskje sliter med den tekniske/praktiske bruken av Maestro og som føler de mister oversikten i årsoppgjørsutarbeidelsen.

* Kurset blir lagt opp med fokus på den tekniske/praktiske utarbeidelsen av årsoppgjør i systemet

* Fokus på beste arbeidsmetode, der funksjoner og hjelpetaster benyttes

* Fokus på koblingen av faget inn mot sentrale deler av årsoppgjøret

* Tempoet i gjennomgangen er lavere, og målet er ikke å være igjennom ”alt” i Maestro

Kurset passer for 

 • erfarne eldre Regnskapsførere/Revisorer som kan faget sitt, men sliter med å få teknikken i årsoppgjør til å bli god

Oppdateringspoeng

Kurset gir følgende oppdateringspoeng i forhold til autorisasjonen som regnskapsfører/revisor:

 • 4 t Annet
 • 1 t Skatt
 • 1 t Regnskap/Årsoppgjør/Finansregnskap

 

Dersom du tar flere kurs i Maestro Årsoppgjør, vil du få 10 % rabatt pr. kurs.

Det er for tiden ingen tilgjengelige kurs, men registrer deg her så tar vi kontakt når vi har nye kurs tilgjengelig.

Produktikon Maestro Årsoppgjør Produkter

Økonomisk programvare for revisorer, bedrifter og regnskapsførere.

Finn ditt produkt
Maestro brukerstøtteikon Brukerstøtte

Telefon 02575
support@maestro.no

Kundeservice
Maestro mine sider ikon Mine sider

På Mine sider får du oversikt over dine produkter og brukerstøtte.

Logg inn
Maestro kursikon Kurs

Om du er ny eller erfaren Maestro-bruker, så vil det å gå på kurs være veldig nyttig.

Finn ditt kurs
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux