Priser

Konsulentvirksomhet

Vi er gjerne behjelpelige med å sette opp standard kontoplan, regnskapsoppsett, konvertering, installasjon/organisering mv. Slike tjenester faktureres etter medgått tid med kr 1290,- pr time eks. mva.

Maestro programvare

For bestilling av produkter bruk Produktveilederen som du finner her.

Innkjøpspris per bruker Årlig lisens per bruker
Hoved Ekstra Hoved Ekstra    Pris pr signatur
Maestro Klientadmin
Maestro Klientadmin Standard 5 100 2 100 2 690 1 390
Klientadmin Timereg/Faktura 950 550 700 400
Klientadmin Integrert PowerOffice 2 000 550 1 700 990
Klientadmin Signant 0 0 20
Maestro Årsoppgjør
Maestro Årsoppgjør Firma* 2500     – 2250 pr. firma  –
Maestro Årsoppgjør Klient AS* 13 000 2 000 6 900 2 750
Maestro Årsoppgjør Klient ANS/KS* 12 000 2 000 6 900 2 750
Signant i MAS Off. regnskap 0
Signant i MAS Signatursenter 20
Tilleggsmoduler
Maestro Periode 2 900 650 1 500 990
Maestro Analyse 2 900 650 1 500 990
Maestro Avstemming 2 900 650 1 750 990
Maestro Avstemming Mini 1900 350 1250 790
Maestro Olje 5200 2400 3850 1450
Maestro Kraft 5200 2400 3850 1450
Separate versjoner
Maestro Anlegg 2 600 550 2 650 1 350
Maestro Aksjonærregister 2 100 550 2 650 1 350
Maestro Skatt
Maestro Skatt AS 5 500 700 3 150 1 550
Maestro Skatt ANS/KS 5 500 700 3 150 1 550
Maestro Konsern
Maestro Konsern 8 000 1 300 3 850 1 450
Maestro Revisjon
Maestro Revisjon 13 000 2 500 9 300 2 900

 Alle priser er eks. mva.

* Det er viktig å merke seg forskjellen på klientversjonen og firmaversjonen av Maestro Årsoppgjør. I klientversjonen får du mulighet til å føre årsoppgjøret for et ubegrenset antall firma (enten AS eller ANS/KS). I firmaversjonen betaler du pr firma.

Brukerstøtteavtale

Med Maestro brukerstøtteavtale får du god oppfølging innen vår åpningstid.
Bestill brukerstøtteavtale her

Vi gjør oppmerksom på at brukerstøtte uten avtale prises til kr. 300,- pr. påbegynte kvarter.

Brukerstøtteavtale 1 bruker 2950
Brukerstøtteavtale 2-5 brukere 4400
Brukerstøtteavtale 6-10 brukere 5900
Brukerstøtteavtale 11-15 brukere 7300
Brukerstøtteavtale 16 + brukere 8800

 Alle priser er eks. mva.

Grunnboksoppslag

Her finnes priser for grunnboksoppslag direkte fra Maestro Årsoppgjør og Maestro Revisjon. Det betales i tillegg kr 200,- per år for tilgang.
Kontakt oss for tilgang til tjenesten

ID søk (Eiendom og Borett) 25,00
Adressesøk 0,50
Matrikkel – Adresse 1,00
Matrikkel – Bolig og Bygning 10,00
Matrikkelopplysninger 10,00
Eiendommens rettigheter 25,00
Festeavtaler 4,50
Festeavtaler historikk 2,25
Grunndata 4,50
Grunndata historikk 2,25
Hjemmelsinformasjon 3,00
Hjemmelsinformasjon historikk 1,50
Leieavtaler 25,00
Leieavtaler historikk 15,00
Pengeheftelser 24,00
Pengeheftelser historikk 12,00
Servitutter 24,00
Servitutter historikk 12,00
Elektronisk utskrift – Express 60,00
Bekreftet utskrift 172,00
Pantebokkopi 172,00
Bestillingsgebyr 24,00
Bestillingsgebyr historisk 35,00

 

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux