Søk i maestro.no

Informasjon om ligningsverdi for aksjer

Programmet er utvidet med muligheter for å håndtere korrekt ligningsverdi til de forskjellige aksjonærene i selskapet.

Når et AS eier aksjer i andre AS skal den likningsverdien som eierselskapet benytter i sin selvangivelse være beregnet likningsverdi pr 31.12.2008, eventuelt beste estimat. Da skal verdien beregnes slik som angitt på side 4 i selvangivelse 2 selv om det ikke har vært endring av kapitalen. Dersom et AS eier aksjer i et annet AS og du bruker verdier et år tilbake, så får aksjonærene i det øverste selskapet verdier to år tilbake. Det blir en effekt som øker med ett år per trinn og det vil være feilaktig. Det er kun på personlig aksjonærnivå at man skal gå et år tilbake.

I skjermbildet for aksjekapital kan man nå velge å slå på automatikken som gir 1.1-verdier for personlige aksjonærer og 31.12-verdien for selskap. Ligningsverdien skrives ut på oppgave til aksjonær.